Informatie over het lidmaatschap van het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde, het AKG.

De vereniging stelt zich onder andere als doel het bevorderen van het verwerken van graan als in het oude molenaarsvak en de vervaardigde producten onder de aandacht te brengen van bakkers en de consument.

Zoals de naam al doet vermoeden, werkt het AKG volgens het oude gilde-systeem. De meeste molenaars beginnen als leerling bij een bestaand AKG-bedrijf of als aspirant-lid als ze een nieuw molenbedrijf willen starten.

Als de leerling of het aspirant-lid na verloop van tijd voldoende kennis en kunde van het molenbedrijf heeft opgedaan en er aan de overige gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan de volgende fase worden ingegaan door een ‘proeve van bekwaamheid’ af te leggen. De kandidaat wordt dan geballoteerd als Gezel door een aantal Meester- en Gezel-molenaars. De molenaar en het maalbedrijf worden dan tegen vastgestelde criteria getoetst, zoals bijvoorbeeld productkwaliteit en hygiëne.

Een enkele Gezel krijgt het ambacht uiteindelijk zo goed onder de knie dat hij uitgenodigd wordt om op zijn molen de ‘Meesterproef’ af mag leggen , waarna hij zich Meester mag noemen !

Op deze manier borgt het AKG dat de aangesloten molenaars, gewapend met een gedegen vakkennis, het molenaarsambacht op een verantwoorde wijze kunnen uitoefenen en werken volgens de hygiënecode voor korenmolens. Door toepassing van het gilde-systeem wordt ook geborgd dat het ambacht ‘levend’ blijft en wordt doorgegeven aan volgende generaties molenaars.
Binnen het AKG zijn een flink aantal beroepsmolenaars aangesloten, maar er zijn ook een aantal molenaars die meer hobbymatig, maar op professionele wijze, kwaliteitsproducten fabriceren met hun molens. Zowel kwaliteit als voedselveiligheid, alsook kennisoverdracht staan immers hoog in het vaandel van het AKG. En juist dat maakt het voor molenaars die serieus met hun vak bezig zijn aantrekkelijk om zich bij het AKG aan te sluiten.


 Leerling-leden dienen minimaal 16 jaar te zijn en kunnen alleen worden aangemeld door een AKG molenaar (Gezel of Meester).
Als u molenaar bent op een nog niet bij het AKG aangesloten molen en u zich wilt aanmelden als Aspirant-lid dient u in het bezit te zijn van het getuigschrift Vrijwillig Molenaar en moet u het certificaat van de “Korenmolenaarscursus” kunnen overleggen, alsook het KvK-nummer van de rechtspersoon waaronder de productie en verkoop plaatsvindt. De gezel-ballotage zal na maximaal 3 jaar moeten plaatsvinden.

De benodigde formulieren met betrekking tot het verzoek tot toelating kunt u opvragen bij het secretariaat van het AKG. Na ontvangst van het inschrijfformulier wordt uw verzoek tot toelating vermeld in onze nieuwsbrief aan de leden. Mocht er tot twee weken na verschijning van de nieuwsbrief geen bezwaar worden gemaakt tegen uw inschrijving dan bent u toegelaten als leerling- of aspirant-lid.

Slechts in bepaalde uitzonderingsgevallen kan door het bestuur worden besloten tot een directe ballotage als Gezel-lid (bijv. bij de overstap van een Gezel naar een andere molen).

Na de ballotage als Gezel of Meester mag u het embleem van het AKG in licentie voeren op al uw reclame-uitingen, rekeningen en zakken. Bovendien mag u dan op uw molen het schild van het AKG aanbrengen. Daarnaast mag u gebruik maken van de vlag, posters en zakken met het beeldmerk van het AKG en worden uw gegevens kosteloos op de website www.molenaarsgilde.nl vermeld.

Binnen het AKG vindt uitwisseling plaats van receptuur voor het maken van producten voor verkoop in de molenwinkel. Ook worden er tussen de leden onderling producten uitgewisseld. Jaarlijks vinden er twee ledenvergaderingen plaats met éénmaal causerie over een item dat speelt binnen het ambacht van Korenmolenaars. Daarnaast is er jaarlijks een “Dagje-Uit”.

Als u molenaar bent die voedselveiligheid hoog in het vaandel heeft staan en voldoende vakkennis heeft, of dit wil leren, hopen wij u binnenkort te mogen verwelkomen als nieuw lid van het AKG !
Voor verdere vragen over het lidmaatschap van het AKG of over de Korenmolenaarscursus kunt u onze secretaris bereiken
op telefoonnummer 06-21455062 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Tot slot volgt nog een overzicht van de kosten die aan het lidmaatschap van het AKG verbonden zijn :
Cursuskosten:

 • Korenmolenaarscursus € 250,- excl. Studieboeken
  (€150,- wordt geretourneerd bij het niet slagen voor het toelatingsexamen)
 • Studieboeken “Zingende Stenen” en “Rond Zingende Stenen” € 21,- per stuk (inclusief verzending)

Voor Leerling- en Aspirant-leden:

 • Lidmaatschap Leerling-lid € 50,- per jaar
 • Lidmaatschap Aspirant-lid € 50,- per jaar (max. 3 jaar)
 • Hygiënecode voor Korenmolenaars € 30,- (exclusief 6% btw en verzendkosten)
 • Kosten ballotage Gezel € 250,-

Voor Aspirant-, Gezel- en Meester-leden:

 • Kosten verplichte jaarlijkse graan- en meelkeuring € 124,50,- (exclusief 21% btw)
 • Kosten verplichte jaarlijkse DON-keuring € 67,50 (exclusief 21% btw)

Voor geballoteerde gezel- en meester-leden:

 • Lidmaatschap geballoteerd lid € 175,- per jaar (€ 100 + voorschot van € 75 op omzetafhankelijk bijdrage)
 • Tweede Gezel-lid op dezelfde molen € 50,- per jaar
 • Lidmaatschap Buitengewone leden € 50,- per jaar
 • Meerdere molens van een lid: Per molen € 100,- (€ 25 + voorschot van € 75,- op omzetafhankelijke bijdrage) per jaar
 • Omzetafhankelijke bijdrage van 0,4% van de omzet, met een maximum van € 250,00 en een minimum van € 75,00
 • Huurprijs AKG-schild € 195,- exclusief 21% btw voor de gehele duur van het lidmaatschap (het schild blijft eigendom van het AKG)
 • Kosten ballotage Meester € 250,-

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het schild te worden ingeleverd en stopt de licentie voor het voeren van het embleem van het AKG.