Molenaarsgilde garandeert kwaliteit

Het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) is een gilde, waarin momenteel een 40-tal molenaarsbedrijven in heel Nederland zijn verenigd. Tot de doelstellingen van het AKG behoren onder andere het bevorderen en produceren van gezonde voeding en het doen voortleven van het korenmolenaarsambacht passend binnen de huidige maatstaven.

Het plezier van het zelf bakken begint bij het gebruik van een goed kwalitatief product. Het is van belang het ´kaf van het koren´ te scheiden en te kiezen voor goede grondstoffen en ingrediënten. De molenaars die zijn aangesloten bij het AKG bieden deze hoogwaardige producten en produceren uitsluitend voor consumptieve doeleinden.
De meerwaarde van het AKG is daarnaast gelegen in het geven van goede adviezen waar u als consument wat aan heeft. Ga daarom naar de dichtstbij zijnde molen van het AKG, veelal beroepsmolenaars die garant staan voor een hoge kwaliteitsstandaard en waar de producten geheel conform de huidige wet- en regelgeving worden vervaardigd. Bij de meeste leden is een sfeervolle molenwinkel ingericht, waar nostalgie en kwaliteit elkaar tegenkomen. Hieronder wordt ingegaan op een aantal aspecten, waardoor de AKG-leden zich onderscheiden.


Kwaliteitskeurmerk

Jaarlijks wordt een controle uitgevoerd op het maalwerk van de leden van het AKG.
Hiermee krijgt elk AKG-lid periodiek 'feedback' op verschillende technische aspecten van het graan en en het maalwerk:
Er wordt getest op (maakt u zich geen zorgen als u niet alle aspecten kent):

 • vochtigheid
 • eiwitgehalte
 • valgetal (Hagberg)
 • extensograaf
 • farinograaf
 • uitmaling
 • wateropname
 • don-bepaling
 • zemelgrootte en de
 • reinheid en frisheid van het graan

Deze aspecten samen bepalen de reinheid, de gezondheid en de bakaard van de meelproducten.


HACCP

Om te kunnen voldoen aan de hygiëne-eisen (HACCP) voor de levensmiddelenindustrie is voor korenmolenaars een Hygiënecode.
Deze code is vastgesteld door het Productschap Akkerbouw en goedgekeurd door het Ministerie van VWS.
De code stelt regels voor:

 • keuring van ingekochte producten
 • de opslag van graan en meel
 • de hygiëne in de molen en
 • regels voor de bepaling van de plaats van de molen in de zgn. keten-aansprakelijkheid


Productkennis

Het AKG organiseert t.b.v. haar leden bijscholingsactiviteiten over (o.a.):

 • het bakkersambacht (broodbakken is vakwerk)
 • Europese regelgeving (b.v. etikettering en tracebility)
 • marketing en bedrijfsvoering (businessplan-ontwikkeling)
 • productkwaliteit (zie 'Keuring')
 • VWA-doelen (b.v. zoutreductie)

Het AKG organiseert ook de Vakcursus voor Korenmolenaars (zie: Hoe word ik lid van het AKG)