De Amerikaanse organisatie Daughters of the American Revolution kent ieder jaar onderscheidingen toe aan vrouwen die zich binnen de gemeenschap waar zij wonen op sociaal of cultureel gebied verdienstelijk hebben gemaakt en zich zo een plekje hebben verworven in de geschiedenis.
Dit jaar is de eer te beurt gevallen aan Alisa Crawford. Alisa kreeg de onderscheiding vanwege haar molenaarsactiviteiten in Holland (Michigan), waar zij al jaren betrokken is bij het in werking houden van en het ontvangen van bezoekers op molen De Zwaan. De Zwaan is een van oorsprong Nederlandse molen (afkomstig uit Vinkel), die in de jaren zestig naar Amerika werd verscheept en daar werd herbouwd.

Alisa is ook al jaren een trots AKG-lid, zoals de foto zie zij van haar woonhuis stuurde laat zien. Het bijgaande persbericht vertelt meer over de onderscheiding. Wat in dat bericht gelukkig niet meer klopt, dat is dat Alisa het enige vrouwelijke lid van onze vereniging zou zijn. Ondertussen zijn er meer vrouwen aangesloten, maar hun aandeel in het ledenbestand is nog klein; het mag nog groeien! Alisa is wel het enige buitenlandse lid.

Het bestuur van het AKG wenst Alisa veel geluk met deze belangrijke onderscheiding. Dat zij in het verre Amerika het molenaarsambacht nog maar lang mag blijven uitdragen, met hetzelfde enthousiasme als waarmee zij dat tot dusver gedaan heeft.