Tijdens de intelligente lockdown vormden zich rijen voor de molenwinkels, die ten gevolge van de regels slechts een beperkt aantal klanten toelieten. Mensen moesten veel thuis werken en blijven en zochten hun heil onder andere in het zelf bakken van brood, koekjes en cake en veel meer. De ambachtelijk molenaar kon de vraag amper aan, maar bleef zijn beste beentje voortzetten.

De verkopen vertoonden nu en dan dezelfde pieken als de besmettingscurve. Helaas zeggen we als beroepsgilde dan, want de aanleiding voor de extra vraag naar bloem- en meelproducten smaakt aan de andere kant erg wrang.
Zelf bakken werd nog hipper dan het de laatste tijd al was, daarbij versterkt door de nog sterker wordende drang van de consument naar verantwoord eten en drinken. Alle molens pikten hun graantje mee, doch de ambachtelijk korenmolenaar van het AKG kon door de grootschaligheid van de meest aangesloten bedrijven toch het verschil blijven maken. Het AKG staat voor Ambacht Kwaliteit en Goed advies en zal dat ook in de toekomst blijven doen, door de aangesloten leden te blijven toetsen op hun geleverde kwaliteit.

Tenslotte hopen we vooral dat we een zo kort mogelijke termijn weer in een normale situatie terecht komen en wenst uw molenaar eenieder vooral een hele goede gezondheid toe.